Forman – beefbar

Rok realizace: 2014
Použité technologie: HTML, css, php, javascript, joomla
  • forman-banner

Požadavkem klienta bylo mít moderní stránky pro restauraci s redakčním systémem, pomocí kterého bude mít možnost si stránky upravovat sám ve dvou jazycích.

Stránky měly vycházet ze sortimentu restaurace, který tvoří převážně kvalitní hovězí maso, a proto je na stránkách dominantní slideshow, ve které rotují fotografie místních pokrmů.

Nadstandardní požadavky byla možnost odebírání newsletteru, dvě jazykové mutace a rezervační formulář.

Stránky jsou nasazené na redakčním systému joomla.